Jindra Maťák

Jindřich Maťák byl jedním ze zakládajících členů klubu Mersores Pragenses.

Jindřich Maťák se narodil v roce 1930. Již od dětství ho přitahovala příroda a fotografování. O potápění se začal zajímat v padesátých letech díky filmům a knihám od Hanse Haase, J.Y. Cousteaua, Johna Craiga a dalších.

Vzhledem k absolutnímu nedostatku jakékoliv potápěčské techniky v poválečném Československu, začal spolu s několika přáteli upravovat a používat vyřazené válečné kyslíkové dýchací přístroje. Věnoval se vlastní konstrukci plicních automatik, hloubkoměrů, potápěčských masek, izolačních oděvů, vyvažovacích vest a dalších, pro potápěče nutných potřeb. Souběžně s touto technikou stavěl vodotěsná pouzdra na fotoaparáty a blesky. Získával pod vodou zkušenosti za cenu značného rizika, neboť nebyla k dispozici žádná česká literatura nebo bezpečnostní normy pro potápění s aqualungem. Přes všechny tyto technické potíže a administrativní omezení cestování to byla doba, kdy nezdevastované sladké i slané vody byly teprve objevovány pouze několika nadšenci.

Postupem času zpracoval svoje osobní zkušenosti o poznatky, které získal z obtížně dovezené literatury, do známé učebnice Malá škola potápění, jedné z prvních publikací určených pro výcvik potápěčů. Nová vydání této knihy svědčí, že ještě dnes může být prospěšná současným adeptům potápění. V šedesátých letech byl jedním z prvních instruktorů Svazarmu a obdržel všechny tehdejší kvalifikační stupně včetně Zlatého odznaku . Tyto Zlaté odznaky byly v tehdejším Československu uděleny pouze dva. Od roku 1972 byl federálním instruktorem Svazarmu ( podle CMAS – I*** ). Během své instruktorské činnosti bezpečně vycvičil přes čtyři sta potápěčů, nebo jak sám říká, dušiček. Mnozí dnešní instruktoři jsou bývalí frekventanti výcvikových kursů, které vedl. 

Kromě těchto aktivit se Jindra věnoval dlouhá léta také podvodní fotografii. Jeho fotografie byly uveřejněny v mnoha časopisech, na výstavách a v odborných publikacích. Také často pořizoval pod vodou fotodokumentaci různých přehrad, mostů, lodí a archeologických objektů. Pod vodou strávil stovky hodin jak ve sladkých vodách, tak v mnoha mořích světa. 

Jindra Maťák zemřel v létě 2011 ve věku 81 let. Čest jeho památce !

Jarda Klepal