O nás

Potápěčský klub Mersores Pragenses je zájmové sdružení lidí, pro které je potápění koníčkem a náplní volného času. Klub byl založen v roce 1958 a je jedním z nejstarších potápěčských klubů v Praze.
V současnosti má okolo 50 členů.

Ponor na zkoušku

Jestliže jste se nikdy nepotápěli a chcete si vyzkoušet, jaké to je, přijďte (po předchozí dohodě) na ochutnávací ponor do bazénu. Náš instruktor vám umožní bezpečně okusit pocity při plavání pod vodou s dýchacím přístrojem.

Potápěčský výcvik

klub-vycvik.jpg

Klub pořádá potápěčský výcvik v systému CMAS počínaje základním stupněm, kterým je Potápěč s jednou hvězdou, a pokračující vyššími výcvikovými stupni. Výcvik probíhá pod vedením kvalifikovaného instruktora CMAS nejprve v bazénu, později na volné vodě.

CMAS P* – Mezinárodně uznávaná základní potápěčská kvalifikace opravňující k potápění s dýchacím přístrojem do hloubky 20 m, do větší hloubky pouze v doprovodu instruktora nebo vedoucího potápěče. Potápěčské základny mohou vyžadovat pro začátečníka doprovod placeného průvodce. Možnost účasti v dalších stupních výcviku.

Klubové schůzky

Členové klubu se scházejí každý čtvrtek kolem 18. hodiny k neformálnímu setkání v klubovně v Holešovicích u Libeňského mostu. Při té příležitosti probíhá výměna informací, domlouvání potápěčských výjezdů na nejbližší víkend, je možné vypůjčení výstroje nebo naplnění lahví. Kondiční plavání a zkoušení potápěčské výstroje je možné každé pondělí od 20 hodin od října do konce dubna v bazénu Akademie řemesel, Zelený Pruh, Praha 4.

klub-bazen.jpg

Členské výhody

Chcete rozšířit naše řady ? Členové klubu mají řadu výhod :

  • Možnost účasti na akcích klubu, potápěčských i společenských
  • Jednou týdně možnost plavání a potápění v bazénu
  • Zdarma zapůjčení potápěčské výstroje a plnění lahví
  • Sleva na potápěčský výcvik pro nezletilé děti člena

Historie klubu

mplogo-old.jpg (6497 bytes)

Klub Mersores Pragenses je patrně nejdéle fungující klub potápěčů v Praze. Jeho počátek sahá do roku 1958. V té době několik nadšenců v Tesle Hloubětín pod dojmem knih a filmů Hanse Haase a J. Y. Cousteaua začalo experimentovat s amatérskou výrobou dýchacích přístrojů, obleků a další potápěčské techniky. První pokusy se odehrávaly na lomech a přehradách okolo Prahy.

V šedesátých letech klub přijal název Mersores Pragenses a původní logo s Karlovým mostem. Politické uvolnění v této době umožnilo rozvoj zájmových a částečně podnikatelských aktivit. Klub začal provádět potápěčské a další práce, které umožnily nákup kvalitní potápěčské techniky ve Francii. Byla zřízena stálá základna v Jugoslávii, kde se členové podíleli na podmořské archeologii. Začala také výroba potápěčské techniky, pozdější podnik Svazarmu Aquacentrum.

Tento slibný rozvoj byl ukončen v roce 1968. Normalizace se nevyhnula žádným občanským sdružením. Základna v Jugoslávii byla zrušena, výroba byla převzata vedením nového Svazarmu. Název a logo klubu se nesmělo oficiálně používat. Klub se stal ZO Svazarmu. Zájmová, výcviková a částečně pracovní činnost však s jistým omezením pokračovala dál. Část získaných prostředků si mohl klub ponechat k provozu a údržbě potápěčské techniky. Koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let se zájmová činnost klubu rozšířila o vodáctví, surfování, speleopotápění a rafting. Každoročně probíhal důkladný, dlouhodobý potápěčský výcvik. Pod vedením instruktora Jindřicha Maťáka byly za více než patnáct let vycvičeny stovky potápěčů. Naši členové se zúčastnili speleoexpedicí na Kubu a do Španělska a Francie. Byl navázán dodnes trvající kontakt s německým potápěčským klubem. Postupně se začalo občas na devizový příslib jezdit za potápěním do Jugoslávie.

Po zániku Svazarmu v roce 1989 získal klub původní název, právní subjektivitu, nové stanovy a logo. Členům se podařilo uchránit majetek před pokusy o jeho rozpuštění. Pracovní potápění převzaly soukromé firmy, jiné činnosti se osamostatnily a klub je nyní výhradně zájmovým sdružením financovaným z příspěvků členů a příjmů za kurzy. Klub není komerční potápěčskou školou, naše pojetí delšího kvalitního výcviku slouží hlavně k obnově členské základny. V současné době má klub okolo padesáti členů.

Klub potápěčů MERSORES PRAGENSES z.s. (dále jen klub) je členským spolkem Svazu českých potápěčů (dále jen SČP). Klub je členským spolkem v rámci plnění svých povinností vůči této střešní organizaci.