Úvaha nad výcvikovými systémy

CMAS, PADI, IDA, TDI, IANTD, SSI, ………………… UDI,

KUDY, KAM ?

Známý podvodní fotograf Herbert Frei si dělá hlavu z ……..

Také patříte k těm, co by rádi byli prezidenti ? Žádný problém, prostě založte nějaký potápěčský svaz a prohlásíte se se svou reputací za nejvážnějšího předsedu. Nikdo Vám v tom nebude překážet a mnozí budou stát o rozhovor s Vámi. Nakonec jste nyní někdo a dokonce můžete spolurozhodovat např. o směrech vzdělání ( školení ). Má se maska vyfouknout orálně nebo análně ?

Byli jste tak hloupí, že jste trvali v potápěčské škole na 3 – hvězdové kvalifikaci ? Ale žádná starost, ve Vámi samotnými založeném potápěčském svazu se můžete sami jmenovat instruktorem bez odporu zvenčí nebo zevnitř. Máte strach, že podnik skládající se z jedné osoby nebude světoznámý, nebo světově uznávaný ? Tyto rozpaky mohou být lehce rozptýleny, protože žádná z početných potápěčských škol na této planetě nezná všechny oficielní a neoficielní svazy, všechna smysluplná a nesmyslná spojení, všechny nepopulární a skryté dohody sportovních a profesionálních potápěčů.

Už jste někdy slyšeli o RAB ? Není to zkratka Rent – A – Bike, ale znamená to “ Rebeather Advisory Board ” . Zeptejte se někdy Vašeho známého potápěče, zda on ví, co to má být. Podle všeho neví. A přesně to je Vaše šance. Vždy podle možností volte nějakou zkratku, které nikdo nerozumí. To podpoří úctu před Vámi.

Nebo např. zkratka DAN . Nehádejte když to nevíte. V čase mého aktivního působení jako mladý judista se říkalo nositeli černého pásu “ DAN ” . Zde tím nejsou míněni specialisté pro boj zblízka. Spíše se jedná “ Divers Alert Network ” , což by mohlo být cokoliv. Vidíte – mnoho větru kolem nedefinovatelného čehosi a už máte na své straně nejen posměváčky, ale také respekt. Dále dejte sídlo firmy s poštovní schránkou v Lichtenštejnsku, to Vám získá oporu v diskusích. Příspěvky členů by měli být stanoveny tak, abyste z nich mohli žít co nejlépe. Svoji ženu zaměstnejte jako sekretářku, to Vám pomůže v domácím rozpočtu. Mobil má být vždy k dispozici, vizitka má být pestrá a v jiné řeči, než je ta, kde ji ( vizitku ) budete ukazovat. Velmi důležitý je záznamník na telefonu ( vždy zapnutý s tím, aby volající ponechal vzkaz ). Ten, kdo není k zastižení, se mnohým zdá jako velmi důležitá osobnost. Zkratku “ VIP ” definujte sám nově takto: “ Very Intelligent Person ”.

Jako šéf potápěčského svazu pak budete zván na tzv. “ Cross – Over – rozhovory” .Tam budou stanovovány směrnice pro vzájemné uznávání systémů. A vy, jako mocný president sedíte ve středu při tom. Nejprve byste měli jen chytře naslouchat. Co se Vám zdá nelogické, s tím souhlasíte. To pak totiž neuděláte nic špatného. I když o potápění víte tak málo, jako straka o koláči, můžete sbírat body. Dejte za pravdu někomu, kdo je Vám sympatický, ten Vás bude také podporovat. Třeba Vám nabídne “ Brevet ” ( potápěčský průkaz )svého svazu. Berte ho, pak možná máte jeden pravý. A dejte mu také jeden svůj, jinak bude uražený. 

Výhoda pro Vás : Váš průkaz bude nyní brán vážně. Potíž je vždy s označováním svazu. Ale pro to existují pevná pravidla. Téměř všechna jméno se skládají z následujících slov : “ Association, Confederacion, Cave, Company, Diving, Divers, Deep, Federation, International, Instructor, Nitrox, Organization, Professional, Rebreather, Subaqua, Scuba, Technical, Underwater, World, Wreck ” a pod. Zkratka názvu by měla mít nejméně 3 písmena. ( masa, hmota dělá třídu ), nejvíce ale 5, jinak si při rozhovoru třeba nevzpomenete na plné znění Vašeho svazu. Můžete si z předcházejících svazových slov libovolně vybrat a sestavit název. Když by Vám nějaké slovo chybělo, vybásněte si prostě nějaké vhodné. Moc chybného tady nemůže udělat ani analfabet. Tak asi podle následujícího vzoru : “ World Diving Instructor ”, “ Technical and Wreck Divers Federation ”, “ Confederation of Deep Diving ”, “ International Scuba Instruktor’s ”, “ Cave Diving Association”, “ International Diver’s Instruktor Company ” a další dle Vaší fantazie.

Moji vlastní instruktorskou kartu “ ICD ” ( International Company Diver ) jsem si navrhnul před mnoha lety a vždy jsem s ní dobře “ dojel ” . Až na jeden případ. Musel jsem ji předložit v Karibiku a šéf potápěčské základny chtěl vědět, co znamená zkratka “ ICD ”. Nechtěně mi z úst vyskočil opravdový význam “ I Can Dive ( můžu se potápět ). “ To by mohl říct každý ” nenadchlo ho to. “ Nejdřív si u mě udělej potápěčský kurs ”. Na průkazu , který mi pak byl doručen, byl vypsán svaz : “ MMWT” ( Money Makes the World Turn – Prachy otáčejí světem ). Tak jsem poznal, že jsem byl mezi přáteli.

Podle zahraničního materiálu zpracoval Jarda Klepal