Podmínky přijetí a členství v klubu Mersores Pragenses

Dospělí s kvalifikací ( od 14 let )

1. Podáním písemné přihlášky s uvedením potápěčské kvalifikace ( min. CMAS P*, PADI OWD nebo podobné ) a zaplacením čekatelského poplatku. Poplatek pro výdělečně činné osoby činí 2 500,- Kč. Poplatek pro nevýdělečné osoby ( studenti 1250,- Kč, důchodci 1500,- Kč ).

U osob mladších 18 let se vyžaduje písemný souhlas rodičů. Osoby bez potápěčské kvalifikace musí nejdříve absolvovat kurs. 

2. Po uhrazení poplatku má čekatel možnost využívat tyto klubové možnosti:

  • a. po zaplacení příspěvku 700,- Kč (důchodci 500,- Kč) na rok návštěvovat klubový bazén
  • b. bezplatné půjčování veškeré potápěčské výstroje dle výpůjčního řádu klubu a svojí potápěčské kvalifikace (viz výpůjční řád )
  • c. klub za čekatele uhradí příspěvek Svazu českých potápěčů
  • d. účastnit se klubových potápěčských akcí

3. Čekatele příjmá za řádného člena nejbližší výroční schůze klubu která se koná každý rok

4. Řádní členové obnovují členství každoročně uhrazením členských příspěvků. Výdělečně činná osoba 2500,- Kč. Nevýdělečné osoby 1250,- studenti, 1500,- důchodci. Po uhrazení příspěvku má člen právo využívat klubových možností ve větším rozsahu než jako čekatel. Neuhrazením příspěvku ztrácí člen nárok na klubové výhody.

Oddíl mládeže – žáci ( od 8 let )

1. Po ukončení přípravného potápěčského kursu podáním písemné přihlášky se souhlasem rodičů. Roční členský příspěvek činí 1250,- Kč. Děti řádných členů klubu 300,- Kč.

2. Uhrazením příspěvku má člen oddílu mládeže právo se účastnit návštěvy bazénu za účelem zvyšování znalostí potápění v chráněném vodním prostoru pod odborným vedením . Při dosažení 14 let může absolvovat kurs přístrojového potápění (P*) za zvýhodněných podmínek.

3. Člen oddílu mládeže se může účastnit klubových potápěčských akcí na volné vodě pod odborným vedením.